ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.net hot!
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
.org hot!
RM53.50
1 سال
RM53.50
1 سال
RM53.50
1 سال
.my hot!
RM95.40
1 سال
RM95.40
1 سال
RM95.40
1 سال
.com.my hot!
RM74.20
1 سال
RM74.20
1 سال
RM74.20
1 سال
.ru sale!
RM29.00
1 سال
RM29.00
1 سال
RM29.00
1 سال
.com.de sale!
RM38.00
1 سال
RM38.00
1 سال
RM38.00
1 سال
.icu sale!
RM36.00
1 سال
RM36.00
1 سال
RM36.00
1 سال
.info
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
.biz
RM63.00
1 سال
RM63.00
1 سال
RM63.00
1 سال
.xyz
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
.edu.my
RM95.40
1 سال
RM95.40
1 سال
RM95.40
1 سال
.org.my
RM74.20
1 سال
RM74.20
1 سال
RM74.20
1 سال
.net.my
RM74.20
1 سال
RM74.20
1 سال
RM74.20
1 سال
.name.my
RM41.90
1 سال
RM41.90
1 سال
RM41.90
1 سال
.fun new!
RM93.00
1 سال
RM93.00
1 سال
RM93.00
1 سال
.academy new!
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
.group new!
RM98.00
1 سال
RM98.00
1 سال
RM98.00
1 سال
.company new!
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
RM55.00
1 سال
.eu
RM40.00
1 سال
RM40.00
1 سال
RM70.00
1 سال
.name
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
RM50.00
1 سال
.asia
RM74.00
1 سال
RM74.00
1 سال
RM74.00
1 سال
.me
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
RM90.00
1 سال
.cc
RM85.00
1 سال
RM85.00
1 سال
RM85.00
1 سال
.bz
RM85.00
1 سال
RM85.00
1 سال
RM85.00
1 سال
.cn
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
RM45.00
1 سال
.in
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.ws
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
RM65.00
1 سال
.nz
RM185.00
1 سال
RM185.00
1 سال
RM185.00
1 سال
.tv
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
RM125.00
1 سال
.tel
RM53.00
1 سال
RM53.00
1 سال
RM53.00
1 سال
.mobi
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
RM60.00
1 سال
.co
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.mn
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
RM160.00
1 سال
.casa
RM105.00
1 سال
RM105.00
1 سال
RM105.00
1 سال
.tech
RM185.00
1 سال
RM185.00
1 سال
RM185.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains