Penamatan Aplikasi Horde di cPanel version baru

  • Friday, 30th September, 2022
  • 12:52pm

Pelanggan yang dihargai,

Aplikasi email web Horde telah dialih keluar dalam cPanel & WHM versi 108.
Semua email, kenalan dan kalendar Horde akan dipindahkan secara automatik ke Roundcube.

Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk dokumentasi Pelan Penamatan cPanel

« Back